Jäsenasiat PDF Tulosta Sähköposti

 Pieksämäki-Seura ry                                                           JÄSENTIEDOTE 2017  

Hyvät kotiseutuihmiset!  

Pieksämäki-Seura ry on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta; elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen; kotiseututietouden lisääminen ja kotiseutuhengen ylläpitäminen sekä kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

 

Seuran toimintapisteenä on Poleenin kellarikerroksessa kotiseutuarkisto ja sen palvelupiste, netissä www.pieksamakiseura.fi, facebookissa oma ryhmä nimellä Pieksämäki-Seura. Seuran sähköpostiosoite on Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

postiosoite: Kantalantie 120, 76850 Naarajärvi.

 

 

VUODEN 2017 PAINOTUKSET

 

1.      Kotiseutuarkiston ylläpitäminen ja kehittäminen

2.      Arkistossa olevan valokuvamateriaalin järjestäminen

3.      Kirjojen julkaiseminen ja myynti

4.      Sähköisten palvelujen kehittäminen

5.      Museoesineitten tallentaminen

6.      Suomi 100 –teeman huomioiminen 

 

 

Kotiseutuarkisto ja arkiston palvelupiste

 

Pieksämäki-Seura on tehnyt Pieksämäen kaupungin kanssa sopimuksen kotiseutuarkiston ylläpitämisestä. Poleenin alakerrassa sijaitseva kotiseutuarkiston palvelupiste pidetään yleisölle auki tiistaisin ja torstaisin klo 11 - 14. Muuna aikana sopimuksen mukaan. Kesäaikana supistetusti.
Arkistoon voi tuoda yhdistysten ja yksityisten arkistoitavaa materiaalia ja siellä voi käydä tutustumassa jo olemassa olevaan materiaaliin arkistokorttien kautta. Kotiseutuarkiston toimintaa kehitetään osana Poleenin monipuolisia palveluja ja saavutettavuutta yleisölle parannetaan.

Kotiseutuarkiston palvelupisteessä on myös kaupungin kirjaston käsikirjasto, tilasta löytyy vanhat sanomalehdet vuodesta 1925 alkaen. Osa esihistoriallisesta näyttelystä sijaitsee palvelupisteessä. Kotiseutuarkistoon tallennettu aineisto löytyy netistä www.pieksamakiseura.fi/kotiseutuarkisto 

 

Vanhat valokuvat

 

 

Kotiseutuarkistoon on tallennettu ja Pieksämäki-Seuralle lahjoitettu valokuvia eri aikakausilta. Kuvamateriaali järjestellään arkistonmuodostuksen mukaan ja tallennetaan sähköiseen muotoon. Vanhoja valokuvia voi käydä katselemassa tv-ruudulta. 

 

Kirjojen julkaiseminen ja myynti

 

 

Seuralla on ollut vilkkaita toimintavuosia takanaan, jonka tuloksena arkiston palvelupisteessä on myynnissä mm. suuri määrä uusia kansakoulujen historiikkeja ja Pieksämäen kirkonkylän kyläkirja ”Tienristiltä torille.” Erilaisia näköiskirjoja ja täydennettyjä julkaisuja on tulossa lisää. Eri kylien jo aiemmin julkaistuja kyläkirjoja saa myös palvelupisteestä. 

·         Pieksämäen kirkonkylän kyläkirja: ”TIENRISTILTÄ TORILLE”, 40 € 

·         Pieksämäen, Pieksämäen maalaiskunnan, Jäppilän ja Virtasalmen kansakoulujen historiikit ajalta 1872 – 1974. Jokainen koulu esiintyy omana teoksenaan, yht. 45 kpl, hinta 15-25 € 

·         ELÄKELÄISTEN ELÄMÄN VARRELTA - kirjoituskilpailun aineisto Pieksämäen seudulta, 5 € 

·         PIEKSÄMÄKELÄISTÄ AMMATINHARJOITUSTA JA ELÄMÄÄ 1900-1962, 17 € 

·         TALVI- JA JATKOSODAN SANKARIVAINAJAT PIEKSÄMÄEN KIRKKOMAASSA, 12 €  

·         Kotiseutuaiheinen postikortti 0,35 €  

-          korttisarja 2,50 € 

Sähköisten palvelujen ja toimintojen kehittäminen
Seuran kotisivuilla ja erityisesti kotiseutuarkiston sivuilla palvellaan tiedon hankinnassa mm. sukuhistorian tutkijoita. Seura on hankkinut eMuseo-palvelun. Sillä tehdään mobiilisti käytettäviä ”kulttuuripolkuja” esim. museoista ja ympäristöstä. Seura on saanut koulutusta ohjelman käyttöön ja sen avulla suunnitellaan erilaisia mobiilireittejä kaupungille ja ympäristöön. 

 

Museoesineitten tallentaminen

 

 

Kaupunki on ilmoittanut laativansa museostrategian. Pieksämäki - Seura on aktiivisesti mukana hankkeessa asiantuntijana ja kotiseutumuseon museoesineiden keräämisen/ tallentamisen/esillä pitämisen kautta. Strategiatyössä seura ottaa esille Moision navetan kunnostamisen lahjakirjan edellyttämällä tavalla ja navetan käyttöä mahdollisena näyttelytilana.

Iso-Pappilassa olevien museoesineitten esillelaittoa parannetaan pappilan vintille. 

 

Suomi 100 –teeman huomioiminen

 

 

Suomen 100 –vuotinen itsenäisyys huomioidaan vuoden aikana. Järjestetään näyttely kaupungille, jossa näyteikkunoihin hankitaan katseltavaksi otoksia vanhasta kirkonkylästä, kauppalasta ja kaupungista.

Kulttuuripappila Sylviin tulee heinäkuun ajan näyttely ”Sata tarinaa Pieksämäeltä”, johon otetaan näytteille jokaisesta itsenäisestä vuodesta kuva, tarina tai tapahtuma.  

Seuran jäsenet pitävät luentotilaisuuksia paikallishistoriasta Suomi 100-teemalla.           

 

 

 TIEDOTUS 

Tiedotusta tapahtuu nettisivuilla ja lehdissä Pieksämäen Lehti, sen seurapalsta ja Pieksämäen Paikallinen. 

 

 

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN! 

 

 

Pieksämäki-Seura ry                                                       JÄSENTIEDOTE 1/2014

 

Hyvät kotiseutuihmiset!

 

Suomen Kotiseutuliiton vuoden 2014 valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestetään 7. -10.8.2014 Vanajaveden rannalla, Aulangon alueella..

Lisätietoa päivistä osoitteessa: www.kotiseutuliitto.fi 

 

Pieksämäki-Seuran toiminnan painotukset:

 

KOTISEUTUARKISTON YLLÄPITÄMINEN

Arkisto sijaitsee Kulttuurikeskus Poleenin kellarikerroksessa ja on auki yleisölle historiantutkimusta varten tiistaisin ja torstaisin klo 11 - 14, käynti kaupunginkirjaston kautta.

Arkistoon voi tuoda yhdistysten tai yksityisten arkistoitavaa materiaalia sekä vanhoja valokuvia. Arkistoasioissa voi ottaa myös yhteyttä puheenjohtajaan ja sihteeriin.

 

VALOKUVIEN JÄRJESTÄMINEN JA MATERIAALIN DIGITOIMINEN

Kotiseutuarkistoon on tallennettu ja Pieksämäki-Seuralle lahjoitettu valokuvia eri aikakausilta. Kuvamateriaali tullaan järjestämään asianmukaisesti ja tallennetaan sähköiseen muotoon. Myös muuta materiaalia, mm. sanomalehtiä, tallennetaan sähköiseen muotoon.

 

KOTISEUTUMUSEO -TYÖN JATKAMINEN

Pieksämäki-Seura on mukana aktiivisesti Pieksämäen kaupungin museostrategiatyössä asiantuntijana sekä kotiseutumuseon museoesineiden keräämisen/ tallentamisen/esillä pitämisen kautta. Tässä yhteydessä valmistellaan Moision museohanketta.

 

SEURAN KOTISIVUT
Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta: www.pieksamakiseura.fi

Sivuilla kerrotaan ajankohtiset seuran tapahtumat ja jäsenasiat. Sivustoille on koottu Pieksämäen historiaa eri muodoissaan, samoin sieltä löytyy tietoa luonnosta ja kulttuurista. Sivut toimivat myös kotiseutuarkiston esittelusivuina, josta löytää luettelona arkistoon tallennu materiaali sekä otos vanhoja valokuvia. 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ VERKOSSA – hanke

Yhdessä Heinäveden, Joroisten, Leppävirran ja Varkauden kanssa ja laajan yhteistyöverkon mukana Pieksämäki-Seura on ollut luomassa seudullista verkko-oppimisympäristöä, jonka päätavoitteena on kulttuuriympäristötietouden lisääminen ja nuorten kulttuuri-identiteetin vahvistaminen. Sivut ovat koulujen käytössä ja edelleen kehitystyön alaisena. Sivut löytyvät osoitteesta www.saranat.fi 

 

MUUTA TOIMINTAA: 

o    Esihistorianäyttely "ALKUAIKA" Iso-Pappilassa 24.6. - 31.7.2014

o    Avoimet ovet kotiseutuarkistossa 15.7.2014 klo 11 - 17. Nähtävillä vanhoja valokuvia ja sanomalehtiä yms.  Tapahtuma on osa "PIEKSÄMÄKI-PÄIVÄÄ"

o    SYYSKOKOUS marras-joulukuussa.

o    Perinteinen KOTISEUTURETKI toteutetaan HANKASALMELLE 31.7.2014.

o    LUENNOT. Seuran jäsenet pitävät kotiseutuaiheisia luentoja Seutuopistossa ja pyydettäessä myös muissa tilaisuuksissa.

o    "Pieksämäki 440-vuotta" juhlaviikkoa juhlitaan 26.7. - 8.8.2014.

o    Talkootapahtumia, näyttelyjä ja osallistumista kotiseutu-tapahtumiin.

o    Yhteydenpidon helpottamiseksi keräämme sähköpostiosoitteita jäsenistöltämme. Osoitteita voi jättää kotiseutuarkistoon tai hallituksen jäsenille. Jäsenistön apua tullaan jatkossa tarvitsemaan mm. kotiseutuarkistossa ja museoesineitten järjestämisessä. Yhteydenpito sähköpostin välityksellä on nykyisin kätevä tapa.

 

Jäsenmaksu:

 

Jäsenmaksun (10 euroa /hlö/vuosi) voi suorittaa Pieksämäki-Seura ry:n tilille

FI54 8000 1479 1122 46  tai johtokunnan jäsenille.

 

Tuo ystäviäsi mukaan seuran toimintaan.

Viimeksi päivitetty 26.06.2017 10:23